Automatische Incasso Formulier


Bij het Speelotheek Basis- en Speelotheek Plus-abonnement is een machtiging tot automatische incassso verplicht. Na het eerste jaar innen we de contributie voor het basisabonnement per kwartaal en voor het plusabonnement per maand.

Hieronder kunt u een machtiging afgeven.

  Doorlopende machtiging

  -----------------------------------------

  Naam Incassant: Speel-O-Theek Voorschoten

  Adres Incassant: Wijngaardenlaan 4

  Postcode Incassant: 2252XN

  Woonplaats Incassant: Voorschoten

  Land Incassant: Nederland

  Incassant ID: NL95ZZZ280852340000

  Kenmerk machtiging: Lid ____ (hier volgt uw lidnummer)

  -----------------------------------------

  Vul de onderstaande gegevens in:  U geeft toestemming aan stichting Speel-O-theek Voorschoten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Speel-O-theek Voorschoten.
  Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.