UITLEENREGLEMENT

Doelgroep
De Speel-O-Theek Voorschoten richt zich op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Iedere meerderjarige inwoner van Voorschoten en omgeving kan een abonnement afsluiten bij de Speelotheek; het hebben van kinderen is geen voorwaarde. Ook instellingen als kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buurthuizen en basisscholen kunnen een abonnement afsluiten.

De Speelotheek biedt 3 soorten abonnementen aan:

  1. Startabonnement
  2. Basisabonnement
  3. Plusabonnement

Startabonnement (knipkaart voor 6 stuks speelgoed)
Kosten startabonnement
Een startabonnement kost € 15,00. Hiervoor krijgt de abonnementhouder een knipkaart waarmee 6 stuks speelgoed geleend kunnen worden.
De knipkaart heeft een looptijd van 12 maanden (vanaf het moment van aanschaf). Na de 12 maanden kunnen resterende knippen niet meer gebruikt worden en ze worden niet gerestitueerd.
Het is niet toegestaan om meer dan 1 startabonnement per abonnementhouder per 12 maanden af te sluiten. Het abonnement is strikt persoonlijk.

Bij een online aanmelding wordt het abonnementsgeld direct afgerekend via iDEAL. Bij een aanmelding in de Speelotheek moet de abonnementhouder het abonnementsgeld met een pinbetaling in de Speelotheek afrekenen.

Beëindiging startabonnement
Het abonnement eindigt automatisch 12 maanden na de dag van aanschaf.

Het bestuur van Speel-O-Theek Voorschoten kan bij overtreding van het uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.

Uitzonderingen
Het is niet mogelijk om met knippen een verjaardagskoffer te lenen.
Boetes en reserveringskosten zijn niet bij de knipkaart inbegrepen en moeten apart afgerekend worden.

Aanbod nieuw abonnement
Na het gebruik van de 6 knippen kan de Speelotheek de abonnementhouder eenmalig per e-mail benaderen om één van de andere abonnementsvormen aan te bieden.


Basisabonnement (Contributie + uitleenkosten)
Kosten Basisabonnement
Een abonnement kost € 18,00 per jaar. Daarnaast betaalt de abonnementhouder een bedrag per stuk geleend speelgoed (zie de tarieven hieronder). Het abonnement loopt 12 maanden vanaf het moment van aanschaf. Daarna wordt het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd. Het abonnement is strikt persoonlijk.
Het eerste abonnementsgeld van € 18,00 wordt bij een online aanmelding afgerekend via iDEAL. Bij een aanmelding in de Speelotheek moet het direct met een pinbetaling voldaan worden. Het is verplicht om een automatisch incassoformulier in te vullen bij het aangaan van dit abonnement. Na de eerste 12 maanden betaalt de abonnementhouder € 4,50 per kwartaal via automatische incasso.
Bij opzegging binnen 12 maanden wordt geen contributie terugbetaald.

Tarieven
Er zijn verschillende uitleentarieven voor speelgoed. Het leengeld per drie weken per stuk speelgoed bedraagt (afhankelijk van de grootte of de nieuwwaarde van het speelgoed): € 1,00, € 1,50 of € 2,50. Voor verlenging van de uitleentermijn met 3 weken geldt hetzelfde tarief als het leengeld voor het betreffende stuk speelgoed.

De tarieven voor het speelgoed staan op de website van de Speelotheek. In de Speelotheek is het tarief op de verpakking aangegeven, wanneer dit afwijkt van het basistarief (€ 1,00)

De verjaardagskoffers (Reis om de Wereld of Piraten) kosten €7,50 per feestje.

Boetes en reserveringskosten moeten apart afgerekend worden.

De abonnementhouder kan de leenkosten betalen per pin of contant. Pinbetalingen hebben de voorkeur van de Speelotheek.

Beëindiging Basisabonnement
Het abonnement wordt na het 1e jaar automatisch verlengd. De abonnementhouder kan het abonnement vanaf dan maandelijks opzeggen, waarbij de Speelotheek een opzegtermijn van de 1 kalendermaand hanteert. (Bijvoorbeeld. het abonnement loopt tot 5 oktober, dan moet de abonnementhouder uiterlijk 5 september de opzegging sturen).
De opzegging kan mondeling in de Speelotheek of per e-mail: info@speelotheek-voorschoten.nl

Het bestuur van Speel-O-Theek Voorschoten kan bij overtreding van het uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.


Plusabonnement (Alles-in-1)
Kosten Plusabonnement
Een abonnement kost € 48,00 per jaar. De abonnementhouder betaalt niet meer per stuk geleend speelgoed (met uitzondering van de verjaardagskoffers). De verjaardagskoffers (Reis om de Wereld of Piraten) kosten €7,50 per feestje
Boetes en reserveringskosten zijn niet bij het Plusabonnement inbegrepen en moeten apart afgerekend worden
Het abonnement loopt 12 maanden vanaf het moment van aanschaf. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. Het abonnement is strikt persoonlijk.

Het eerste abonnementsgeld van € 48,00 wordt bij een online aanmelding afgerekend via iDEAL. Bij een aanmelding in de Speelotheek moet het direct met een pinbetaling voldaan worden.

Het is verplicht om een automatisch incassoformulier in te vullen bij het aangaan van dit abonnement. Na de eerste 12 maanden betaalt de abonnementhouder € 4,00 per maand via automatische incasso.
Bij opzegging binnen 12 maanden wordt geen contributie terugbetaald.

Beëindiging Plusabonnement
Het abonnement wordt na het 1e jaar automatisch verlengd. De abonnementhouder kan het abonnement vanaf dan maandelijks opzeggen, waarbij de Speelotheek een opzegtermijn van 1 maand hanteert.  (Bv. het abonnement loopt tot 5 oktober, dan moet de abonnementhouder uiterlijk 5 september de opzegging sturen).
De opzegging kan mondeling in de Speelotheek of per e-mail: info@speelotheek-voorschoten.nl
Het bestuur van Speel-O-Theek Voorschoten kan bij overtreding van het uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.


Openingstijden

De Speelotheek is op diverse momenten gedurende de week open. Voor de actuele openingstijden, kijk hier.

Vakantiesluitingen: Tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio Midden is de Speelotheek alleen geopend op woensdagmiddag. Tijdens de kerstvakantie is de Speelotheek gesloten.


Reserveringen

De abonnementhouder kan een reservering maken waarbij wordt aangegeven welk stuk speelgoed de abonnementhouder tijdens welke opening wil komen ophalen.
Dit kan zowel in de Speelotheek als per e-mail. Voor een reservering rekent de Speelotheek €0,50 per stuk speelgoed.


De uitleen

Er kan alleen speelgoed worden uitgeleend als de abonnementhouder de abonnementskaart kan overleggen. Abonnementhouders mogen niet meer dan drie stuks speelgoed in hun bezit hebben.

Het speelgoed wordt voor drie weken uitgeleend. Deze uitleentermijn kan eenmalig met maximaal 3 weken worden verlengd. Verlenging kan ter plaatse of telefonisch gedaan worden, maar alleen tijdens de openingsuren. Ook kan de abonnementhouder per e-mail een verzoek tot verlenging sturen, maar de verlenging is alleen officieel als de abonnementhouder per e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

De Speelotheek doet haar best om al het speelgoed compleet en in goede staat uit te lenen. Voor de zekerheid moeten abonnementhouders het speelgoed bij thuiskomst controleren. Mocht blijken dat het speelgoed onverhoopt gebreken vertoont, dan moet de abonnementhouder dit direct per e-mail (info@speelotheek-voorschoten.nl) melden. Als er geen melding is gemaakt, gaat de Speelotheek ervan uit dat het gebrek bij de abonnementhouder is ontstaan.

Abonnementhouders dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van het geleende speelgoed. Speel-O-Theek Voorschoten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan bij het gebruik van het geleende materiaal. Speelgoed dat uit veel losse onderdelen bestaat, wordt onder andere in netjes of sealzakjes verpakt (geseald). Het wordt dringend aangeraden om deze verpakkingen buiten bereik van kinderen te houden.

Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, wordt zonder batterij uitgeleend. De abonnementhouder dient zelf voor batterijen zorg te dragen.

HET SPEELGOED MOET SCHOON, COMPLEET, ONBESCHADIGD, IN DE ORIGINELE VERPAKKING EN OP TIJD WORDEN TERUGGEBRACHT.


Procedure voor het inleveren van speelgoed

A. Abonnementhouders dienen het speelgoed, voordat het wordt teruggebracht naar de Speelotheek, thuis goed te controleren. Als daarbij geconstateerd wordt dat er iets ontbreekt of beschadigd is, dient men dit bij het inleveren van het speelgoed te melden. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.

B. Als een abonnementhouder het speelgoed thuis niet heeft gecontroleerd en pas na inlevering bij de medewerkers van de Speelotheek blijkt dat het niet in orde is (niet compleet, vuil of beschadigd), dan geldt de volgende procedure:

  1. De abonnementhouder moet het speelgoed terug mee naar huis nemen. Als de uitleenperiode is verlopen, wordt die met 3 weken verlengd. Voor die verlenging worden reguliere leenkosten in rekening gebracht.
  2. De abonnementhouder gaat thuis het speelgoed binnen de beschikbare
    uitleenperiode in orde maken en levert het daarna in.
  3. Mocht men een ontbrekend onderdeel niet terug kunnen vinden, dan meldt de abonnementhouder dat bij inlevering. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.

Voor zowel A als B geldt dat de Speelotheek een boete berekent voor het ontbrekende onderdeel of de schade. Aan het speelgoed mag door de abonnementhouder zelf geen reparaties worden verricht.


Boetes

Bij alle drie de abonnementsvormen kent de Speelotheek verschillende soorten boetes: voor te laat terugbrengen, voor incompleet en/of defect speelgoed.

Boete voor te laat terugbrengen
Als het speelgoed te laat wordt teruggebracht, wordt een boete berekend. De boete voor te laat terugbrengen bedraagt €0,50 per hele week per stuk speelgoed. Als de abonnementhouder tot maximaal 6 dagen te laat is wordt er geen boete berekend. De abonnementhouder betaalt geen boete over een periode waarin de Speelotheek gesloten is, zoals de kerstvakantie of bij een onvoorziene sluitingsperiode.

Boete voor incompleet en/of defect speelgoed
• Als speelgoed defect of incompleet wordt teruggebracht, wordt in eerste instantie een boete van €2,00 berekend.
o Als de abonnementhouder het ontbrekende onderdeel terugvindt en binnen 6 weken terugbrengt, krijgt de abonnementhouder de €2,00 terug.
o Bij schade of als het onderdeel niet kan worden teruggebracht binnen 6 weken, zal de Speelotheek proberen vervangende onderdelen te bestellen.
• Als de onderdelen door de Speelotheek kunnen worden bijbesteld en de kosten significant hoger zijn dan de initiële boete van €2,00 dan bepaalt de schadecommissie achteraf welke boete de abonnementhouder verschuldigd is.
• Als bijbestellen niet mogelijk is en het speelgoed daardoor niet meer kan worden uitgeleend, brengt de Speelotheek de dagwaarde ervan in rekening bij de abonnementhouder.


Gebruik van speelgoed in de Speelotheek

Kinderen mogen uiteraard gedurende de openingstijden in de Speelotheek spelen. Degene die als begeleider meekomt, wordt geacht op de kinderen te letten. Kinderen vanaf tien jaar mogen zonder begeleiding de Speelotheek bezoeken. Het speelgoed moet na gebruik weer compleet in de kast worden teruggezet. Met geseald speelgoed kan in de Speelotheek niet gespeeld worden.


Overig

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Speel-O-Theek Voorschoten.